Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

AlwaysMe
6003 4400 500
AlwaysMe
Najbardziej boli nieradzenie sobie z tymi wszystkimi emocjami, które chciałoby się wykrzyczeć do świata. 
— damn..
Sponsored post
feedback2020-admin
AlwaysMe
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs vianobodyimportant nobodyimportant
AlwaysMe
7908 14b7 500
AlwaysMe
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viachowder chowder
AlwaysMe
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
AlwaysMe
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen vialexxie lexxie
AlwaysMe
AlwaysMe
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
AlwaysMe
I need This. NOW!!!
AlwaysMe

Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.

— Brzechwa
Reposted fromoutcat outcat viainyourheart inyourheart

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
5202 b802 500
AlwaysMe
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
Nic tak nie pomniejsza człowieka i nie spycha w dół, jak świadomość, że nie jest kochany.
AlwaysMe
Ty mnie już oczywiście nie pamiętasz. A ja przez te wszystkie chwile nie przestawałem myśleć o Tobie.
— Marek Hłasko
Reposted fromteaholic teaholic viainyourheart inyourheart
AlwaysMe

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viainyourheart inyourheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...