Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

9515 1caa
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viainyourheart inyourheart
2146 00e1 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viainyourheart inyourheart
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
AlwaysMe
Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
Brakuje mi tego, że nie mogę Cię poczuć - że teraz kiedy jest mi źle nie mogę się przytulić.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
w sumie powinnaś się przyzwyczaić, że jesteś dla niego nikim. i zawsze będziesz.
— resztki mózgu krzyczące do mnie gdzieś z oddali
Reposted fromoutcat outcat viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianobodyimportant nobodyimportant
AlwaysMe
Za dużo myślę 
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
— Maria Peszek
Reposted fromrol rol viainyourheart inyourheart
AlwaysMe
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
AlwaysMe
Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
— I.
AlwaysMe
I czuję się, kurwa, całkiem żałosna, gdy myślę o Tobie nocą i błądzę.
AlwaysMe
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyourheart inyourheart
AlwaysMe

THE PROPER WAY TO APOLOGIZE

Don’t say, “I’m sorry this offended you”.
Instead say, “I’m sorry I was offensive.

Don’t say, “I didn’t mean to hurt you.”
Instead say, “I didn’t mean to hurt you, but intent means nothing because the damage is already done.”

Don’t say, “It was just a joke.”
Instead sat, “Some things should not be joked about.”

Don’t say, “I wouldn’t try to hurt anyone like that.”
Instead say, “I realize I hurt people with my words, and I’m sorry.

Don’t say, “I‘ll remove the joke if it bothers you so much.” (if posted online)
Instead say, “Yes, I said this, and it was wrong, and now I know not to say things like this again.

Don’t say, “Well other people weren’t bothered by it.”
Instead say, “Well some people weren’t bothered by it, but others were, and their concerns are just as valid and worthy of consideration.

Stop accepting passive apologies that do not show the offensive party actively taking responsibility for their mistakes.

THE PROPER WAY TO APOLOGIZE | Old School Tendencies
AlwaysMe
Obecnie mam mniej wiary w siebie niż kiedykolwiek w życiu. Jest to zupełnie nieznośna sytuacja.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viawishyouwerehere wishyouwerehere
AlwaysMe
 Deszcz pada ponieważ chmury nie wytrzymują nadmiaru wody. Łzy lecą z oczu ponieważ serce nie jest w stanie dłużej znieść ukrywanego bólu.
— Internetowe perełki
AlwaysMe
AlwaysMe
7528 e8bb 500
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
AlwaysMe
0444 fe2b

July 07 2015

Now listen, life is lovely but I can’t live it. I can’t even explain. I know how silly it sounds…but if you knew how it felt. To be alive, yes, alive, but not be able to live it.
— Anne Sexton
Reposted fromLittleJack LittleJack viamisza misza
AlwaysMe
1587 bd29
Reposted fromnieprzespanenoce nieprzespanenoce viamisza misza
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...