Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

AlwaysMe
Nie wybierasz kogoś raz na zawsze, tylko wybierasz kogoś codziennie od nowa.
— Volant
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viacolorful colorful

September 21 2016

AlwaysMe
2753 2e5f 500
Reposted fromsiostry siostry viasloncepoburzy sloncepoburzy
3909 0859
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasloncepoburzy sloncepoburzy
AlwaysMe
Jeśli chcesz poznać człowieka, nie słuchaj co mówią o nim inni, posłuchaj co on mówi o nich
— Audrey Hepburn
AlwaysMe
To on ma Cię uwieść. Ma wiedzieć jak. Ma wiedzieć kiedy. Ma mieć jaja, żeby to zrobić. 
Nie Ty jego. 
On Ciebie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viasloncepoburzy sloncepoburzy
AlwaysMe
8402 e785 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viainyou inyou

September 20 2016

AlwaysMe
0820 50ff
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
AlwaysMe

Wiele czasu mi zajęło nim zrozumiałam, że już nie warto na Ciebie czekać.

Reposted fromxluminescencex xluminescencex viazyrafa zyrafa
AlwaysMe
9699 40de 500
Reposted fromfungi fungi viaucieknijmi ucieknijmi
AlwaysMe
4965 ff30 500
Reposted fromTapmytoes Tapmytoes viabadgal badgal
AlwaysMe
2506 a6ed
Reposted fromscorpix scorpix viabadgal badgal
AlwaysMe
Tylko powiedz, że nie odejdziesz.
— James Arthur - Say You Won't Let Go
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasloncepoburzy sloncepoburzy
AlwaysMe
AlwaysMe
Niektórzy faceci sprawiają że kobiety płaczą, inni że nie śpią po nocach. Są też tacy, którzy sprawiają, że kobiety nie mogą przestać się usmiechać - to są ci właściwi. 
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
AlwaysMe
5937 8483
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
AlwaysMe
6084 0cc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
AlwaysMe
7542 1a02 500
Reposted fromhagis hagis viacongreve congreve

September 19 2016

1837 9971
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
AlwaysMe
1076 5004 500
Reposted frombiru biru viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
AlwaysMe
Reposted frompjoter pjoter viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl